Om oppmerksomt nærvær

Oppmerksomt nærvær (mindfulness) er en metode som hjelper oss til å være til stede i øyeblikket. Gjennom en kombinasjon av nysgjerrighet, vennlighet og stillhet kan vi se våre egne erfaringer klarere og få en sjanse til å falle til ro. Det er gunstig både for stressmestring og for å bli mer kjent med oss selv.

Metoden vi bruker er forankret i oppmerksomhet på kropp og pust. Vi legger vekt på å ha en vennlig og aksepterende holdning til tanker og følelser. Refleksjoner og samtaler er også nyttige virkemidler på veien. Metoden formidles innenfor en ramme av tydelige etiske retningslinjer.

Metoden har røtter i buddhistisk tradisjon, men de helsemessige virkningene av oppmerksomt nærvær har de siste årene også blitt dokumentert i moderne forskningslitteratur. Metoden forutsetter ingen bestemt tro eller livssyn.